Ysbrydoli Gwyddonwyr Y Dyfodol

Ein Cenhadaeth-
I Ddarparu Sesiynau Gwyddoniaeth Ddwyieithog i Blant

Ein nod yw rhoi cyfle i blant cael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r hyn sy’n digwydd ym myd go iawn gwyddonwyr. Mae gennym dros 15 mlynedd o weithio o fewn y diwydiant gwyddonol a hyrwyddo gwyddoniaeth i blant ysgol, ac rydym am rannu ein gwybodaeth gyda’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr y dyfodol.

Rydym wedi datblygu llawer o arbrofion ar draws y pynciau STEM a fydd yn caniatáu i blant ddysgu a deall y sgiliau sydd eu hangen i fod yn wyddonwyr ymchwil.

Bydd pob arbrawf yn caniatáu i blant gynllunio, gweithredu a dadansoddi – yr holl sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol! Rydym yn frwdfrydig am bob agwedd wyddonol ac yn sicrhau bod plant yn cael y cyfle i brofi a chael eu trochi yn y labordy.

 

Ein Cenhadaeth-
I Ddarparu Sesiynau Gwyddoniaeth Dwyieithog i Blant

EITEMAU GWYDDONIAETH I'R CARTREF AR WERTH!

Yn ystod yr amseroedd ansicr hyn rydym wedi datblygu siop ar-lein sy’n gwerthu eang o weithgareddau gwyddoniaeth, arbrofion ac offer.

Gall plant barhau i gyrchu ein gweithgareddau hwyliog ac addysgol gartref!

Gweler isod am eitemau sydd ar gael i’w prynu!

LLeoliad

Rydym wedi ein lleoli ger Aberystwyth ond gallwn deithio ledled Cymru a thu hwnt!

Digwyddiadau y dyfodol

Digwyddiadau Gwyddoniaeth

Yn anffodus, does dim digwyddiadau ar hyn o bryd oherwydd coronafeirws. Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol am syniadau ar gyfer gwyddoniaeth yn y ty, a gallwch hefyd prynu ein pecyn Gwyddoniaeth adre!

 • Pecyn Gwyddoniaeth Catref 2

  £9.99
 • Graddiant dwysedd

  £4.99
 • Cemeg Lliwgar

  £4.99
 • Dyluniwch Gwch

  £4.99
 • Adeiladu microbau

  £4.99
 • Pelydrau Uwchfioled

  £4.99
 • Cylchdaith Drydan

  £4.99
 • Planhigion a throfanniaeth

  £4.99
 • Pecyn Gwyddoniaeth Catref 1

  £9.99

ANGEN ANRHEG NADOLIG HWYL AC ADDYSGOL?

EDRYCHWCH AR EIN CITIAU GWYDDONIAETH GARTREF YN DECHRAU O £ 1.99!

v

Tystebau

Beth mae rhieni yn ei ddweud andanom…

Sam says:

What a fantastic opportunity for the children to learn all about science and how it can be so much fun as all children learn through play...This was an all day event and my daughter came home with loads of scientific information... We can't wait to book again, I highly recommend The Big Science Project. Hope to see more of these sessions based in different areas and more often.

Kayley says:

thank you so much. my son had an amazing day and was so excited to share all he had learnt. I hope next holidays there is a new science class as my son would love to come again

Pippa says:

My 9 year old son loved the day, he didn’t go with any of his friends, but he said he got along and had fun. Would recommend, this is his 2nd event (1st was forensic science) with the Big Science Project, helps with confidence and great if you love science or how things work