Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredinol

Pa grŵp oedran yw ein gwersylloedd gwyddoniaeth a’n clybiau ar ôl ysgol wedi’u hanelu at? 

Rydym yn cynnal digwyddiadau gwyddoniaeth sydd wedi’u cynllunio ar gyfer plant 6 i 12 oed. Gallwn ddarparu ein digwyddiadau gwyddoniaeth ar gyfer plant ysgol o 4 i 18, cysylltwch â ni gyda’ch ceisiadau.

 

Pa mor hir y mae’r gwersylloedd gwyddoniaeth yn para?

Mae ein gwersylloedd yn dechrau am 9.30yb ac yn gorffen am 3yp. Gall plant gael eu gollwng 10 munud cyn amser dechrau, byddwch yn brydlon i’w casglu os gwelwch yn dda.

 

Ble a phryd mae ein gwersylloedd gwyddoniaeth?

Ewch i’n tudalen ‘Archebwch Nawr’ lle gellir dod o hyd i fanylion ein digwyddiadau a’n lleoliadau sydd ar ddod.

A oes unrhyw disgownt ar gael i frodyr a chwiorydd? Mae gostyngiad o 10% i frodyr a chwiorydd wrth archebu cyn dyddiad penodol. Ewch i’n Tudalen ‘Archebu’ch Digwyddiad’ gyda’r dyddiadau cau diweddaraf ar gyfer y disgownt hwn.

 

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu yn y gwersylloedd gwyddoniaeth?

Ewch i’n tudalen ‘Archebu’ch digwyddiad’ a dewiswch leoliad a dyddiad. Yn y dudalen nesaf bydd manylion am yr hyn y bydd y plant yn ei ddysgu trwy gydol y dydd.

 

A ddarperir bwyd a diod?

Bydd angen i blant ddod â’u bwyd a’u diod eu hunain am y dydd gan na fydd unrhyw ddarpariaethau ar gael.

 

A fydd ffotograffau ar gael i’w weld ar y cyfryngau cymdeithasol?

Ar gyfer y plant hynny lle rhoddwyd caniatâd ymlaen llaw, bydd lluniau o’r digwyddiad ar gael ar ein tudalen Facebook, Twitter, Instagram, neu Pinterest.

 

A oes angen nifer lleiaf o blant er mwyn i wersyll gwyddoniaeth fynd yn ei flaen?

Mae angen o leiaf 10 o blant arnom i gofrestru ar gyfer pob un o’n digwyddiadau gwersylla gwyddoniaeth. Byddwn yn cysylltu â rhieni cyn gynted â phosibl os bydd angen canslo’r digwyddiad.

 

Polisi canslo?

Os na all eich plentyn fynychu’r digwyddiad gwyddoniaeth mwyach yna rhoddir ad-daliad llawn gyda pythefnos neu fwy o rybudd. Rhoddir ad-daliad o 50% gyda rhybudd un wythnos. Ni roddir unrhyw ad-daliad gyda llai nag un wythnos o rybudd neu ar ôl i’r digwyddiad gwyddoniaeth ddechrau.

 

A fydd angen i mi lofnodi unrhyw beth ar y diwrnod?

Mae yna ffurflen ganiatâd syml i rieni / gwarchodwyr ei llofnodi ar fore’r digwyddiad gan roi neu wrthod cymeradwyaeth i lluniau gael eu cymryd ar y diwrnod a’u defnyddio ar ein gwefana’n gwefannau cyfryngau cymdeithasol.