Digwyddiadau Arbennig

Digwyddiadau gyda Gwahaniaeth

Ydych chi’n cynnal digwyddiad lle hoffech chi roi amrywiaeth o gyflwyniadau thema gwyddoniaeth i’ch cynulleidfa? Os felly, archebwch ni i ddarparu sesiynau llawn hwyl sy’n addas ar gyfer plant ac oedolion.

Gallwn ddarparu’r pwnc gwyddonol, neu gallwch ofyn i ni gyflwyno pwnc gwyddonol penodol o’ch dewis.

Gellir cynnal y sesiynau hyn ar gyfer unrhyw ddigwyddiad gan gynnwys sefydliadau megis Y Sgowtiaid neu’r Guides, digwyddiadau corfforaethol, digwyddiadau cymunedol a llawer mwy, yn y bôn os ydych chi’n cynnal digwyddiad yna cysylltwch â ni!

Camau nesaf

Os ydych chi’n athro, disgybl neu riant ac yn dymuno gweld clwb ar ôl ysgol Gwyddoniaeth yn eich ysgol yna cysylltwch â ni.

Ffoniwch Ni

+44 7890 247101

Ebostiwch ni

contact@thebigscienceproject.com

Anfon neges Atom

1 + 7 =