Gwersylloedd Gwyddoniaeth

Y profiad gwych

 

Plant sydd eisiau bod yn wyddonwyr yn y dyfodol neu sydd eisiau rhoi cynnig arni- beth am fynychu gwersyll gwyddoniaeth?

Bydd gwersylloedd gwyddoniaeth yn rhedeg yn ystod hanner tymor a thrwy gydol gwyliau’r haf mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd y gwersylloedd yn rhedeg rhwng 1 a 5 diwrnod ac mae’n addas i blant rhwng 7 a 12 oed . I weld pa thema a gwersylloedd sydd ar gael NAWR ewch i’n tudalen ‘Archebu Eich Digwyddiad’.

Dewch i ddysgu am Fioleg Ddynol, Yr ymennydd, Gofod, Cemeg Lliwgar, Gwyddoniaeth Fforensig a llawer a llawer mwy! Bydd un thema yn cael ei harchwilio’n fanwl yn ystod un diwrnod.

Ar ôl pob gwersyll, bydd y plant yn mynd â chanlyniadau eu harbrofion adref ynghyd â gwybodaeth am bwnc y dydd.

Mae pob diwrnod yn hwyl ac yn gwbl ryngweithiol – yn gweithio fel tîm neu ar eu pennau eu hunain drwy gydol y sesiwn. Mae pob sesiwn yn cael ei darparu gan aelod hynod brofiadol a hyfforddedig o’r tîm, trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

 

COST:

£ 35 Y PLENTYN Y DIWRNOD

ARBEDWCH 10% PAN MAE DAU NEU FWY BRAWD A CHWAER YN ARCHEBU AR YR UN PRYD, CYN DIWRNOD ARBENNIG (gweler y dudalen ‘Archebu Eich Digwyddiad’ am delerau ac amodau.

DEFNYDDIWCH Y CÔD:
10%SIBLINGS

Y cyfan sydd angen ar eich plant yw bwyd a diod am y dydd!

 

Camau Nesaf

Os ydych chi’n athro, disgybl neu riant ac yn dymuno gweld clwb ar ôl ysgol STEM yn eich ysgol yna cysylltwch â ni.

Ffoniwch ni

+44 7890 247101

Ebostiwch ni

contact@thebigscienceproject.com

anfon neges atom

1 + 3 =