YOU CAN PAY VIA PAYPAL, BUT DON’T WORRY IF YOU DON’T HAVE A PAYPAL ACCOUNT. THERE IS AN OPTION TO PAY BY CREDIT OR DEBIT CARD ON THE PAYPAL SIGN IN PAGE.

Dyluniwch Gwch

£4.99

Multi Kit Purchase Discount

If you order 2 or more kits in the same transaction then enter the discount code 5%homekits to recieve 5% off the total order.

Disgownt Prynu Mwy Nag Un Pecyn

Os byddwch chi’n archebu 2 git neu fwy yn yr un basged yna nodwch y 5%homekits i dderbyn 5% oddi ar gyfanswm yr archeb.

Mae P&P wedi’i gynnwys yn y pris

Category:

A allwch chi gael 20 darn arian i arnofio ar ddŵr?

Eitemau a ddarperir: Cwpan papur, 6 gwellt papur, cwch pwyso

Eitemau sydd eu hangen: Cling film, sellotape, siswrn, 20 darn arian 1c / 2c