Sgyrsiau Gyrfaoedd

Wedi'i gynllunio i ysbrydoli

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad gweithio mewn nifer o sectorau diwydiant gwyddonol, mae gennym lawer o brofiad a gwybodaeth i allu darparu sgyrsiau gyrfa i ddisgyblion ysgol uwchradd. Yn y gorffennol, rydym wedi darparu trafodaethau gyrfaol i fyfyrwyr sy’n astudio graddau israddedig gwyddonol.

Ein nod yw egluro’r opsiynau sydd ar gael i ddisgyblion trwy gwmpasu’r pynciau canlynol:

  • Y mathau o alwedigaethau sydd ar gael iddynt ar draws y sector STEM cyfan, yn amrywio o lunio polisi i wyddonwyr ymchwil.
  • Rhoi cyngor ar y llwybr i’w gymryd ar gyfer gyrfa STEM – yn amrywio o brifysgolion, colegau, prentisiaethau a mwy.
  • Hysbysu disgyblion am y cyfleoedd STEM sydd ar gael iddynt yn eu cyffiniau lleol i leihau’r ‘Brain Drain’ o gymunedau lleol.

Os oes gennych bwnc gyrfa STEM penodol rydych chi am ei ddosbarthu i ddisgyblion ysgol uwchradd yna cysylltwch â ni heddiw-

Byddwn yn ymgysylltu â’r disgyblion a’u cyffroi am y cyfleoedd enfawr sydd ar gael iddynt.

Mae angen i ddisgyblion ysgol wybod pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt a ni yw’r arbenigwyr i wneud hyn!

Camau Nesaf

Os ydych chi’n athro, disgybl neu riant ac yn dymuno gweld clwb ar ôl ysgol STEM yn eich ysgol yna cysylltwch â ni.

Ffoniwch Ni

+44 7890 247101

Ebostiwch Ni

contact@thebigscienceproject.com

Anfon neges atom

4 + 5 =